Minha redação

Minha redação

Aqui está a redação que eu fiz dia 11 e que a professora leu para a classe segunda-feira. As palavras em vermelho apontam os erros, mas no texto abaixo elas estão corrigidas.

 

 

En god lærer

 

Å beskrive hva en lærer er er ikke så enkelt. I gamle dager kunne vel noen si at en lærer var en person som underviste i å skrive, lese og regne. Da hadde læreren mye makt og fullstendig frihet til å straffe elevene ved juling. Og hvis dette hendte, ble foreldrene veldig sinte og skuffet – over barnet deres. Jeg var i spenn hver gang moren min skulle på foreldremøte fordi det lærerne syntes om prestasjonene mine var fryktelig avgjørende i livet mitt. De gangene jeg skuffet læren er umulig å glemme for så vidt.

 

For øyeblikket er læreryrket helt annerledes. En lærer har blitt et barnevakt som eventuelt underviser noe, eller forsøker å gjøre det.  Elevene har mistet all respekt for læreren. De er ikke interesserte i å lære og bruker skolen kun som et tilholdssted. Det har aldri vært så vanskelig å pålegge disiplin som nå. Årsakene til problemet ligger i barnas hjem. Foreldrene er i høyeste grad ansvarlig for måten barna oppfører seg på skolen. I et innlegg i VG 10.01.2002 skrev J.J.: ”Elevene/barna har nå fått så stor grad av frihet at de kan gjøre som de vil.”

 

Til tross for vanskelighetene og håpløsheten det er mulig å være en god lærer. Først og fremst må lærerne lære yrket og mestre det de skal lære bort slik at elevene forstår at personen som står foran dem virkelig er kompetent og har noe å tilby dem. I Geir Salvesens artikkel i Aftenposten 10.12.2001 sier elev Jeanine Watz (15): ”Lærerne får ikke disiplin og respekt fordi de ikke kan det de skal.” De fleste elevene vet i utgangspunktet at de trenger å lære noe på skolen, men når de innser at personen som burde hjelpe dem er usikker, stammer alt for mye og undervurderer dem, ser de ikke noe vits ved å delta i timene og gjøre en god innsats. Roy Jacobsen, en tidligere slem elev på Sinsen gymnas i begynnelsen av 70-tallet sier til Alexander Henriksen i Utdanning nr. 10, april 2002: ”Men du (mattelæreren hans Odd Heir) klarte å lure oss til å se skjønnheten i matematikken. For første gang ble det kult å gjøre lekser.”

Samtidig må lærerne være beskjedne og respektere elevenes idéer og individualitet. De må få elevene til å forstå at de har et utmerket potensiell og hva de mener er viktig for alle. Ingvar Ambjørnsen skriver i VG 27.04.2002 at han har lyst til å drepe en norsklærer fordi de fratar barnas leselysten ved å kreve at elevenes svar skal være akkurat som de vil.

       Selvfølgelig har lærerne ikke hele skylda. De har ikke autonomi til å styre landets skolesystem. Reform 97 gjorde at lærerne fikk bare en birolle i undervisningen. Elevene jobber med prosjekter og må i utgangspunktet klare alt selv. Lærerne har mistet sine stillinger som ledere i klasserommet. Elevene har blitt uavhengig av lærerne og skolen krevet mye mindre fra dem.  Resultatene er forbløffende. Kjartan Brügger Brånesøy skriver i Dagbladet 05.01.2002 at: ”(…) ein lite gledeleg rapport fortalde at norske 15-åringar ligg på 13. til 17. plass blant elevar frå 31 land når det gjeld leseevne og kunnskapar i matematikk og naturfag.” Regjeringen må forbedre systemet og sette lærerne tilbake til klasserommet som hovedpersonen i undervisningen. Skoletimene med bare gruppearbeid og prosjekter må bort, data i enhver aktivitet og for mye frihet må reduseres.

       Læreutdanningen må også forbedres slik at nyutdannete lærere er forberedt på å takle disiplinproblemer, oppmuntre sine elever og å forberede timene på en bra og effektivt måte.

Lærerne og elevene må forstå at utdanning er fremfor alt en forberedelse for livet, og det må taes alvor. Hvis vi tenker på denne måten kan vi forstå hva Roy Jacobsen sa til Alexander Henriksen i Utdanning nr. 10, april 2002: ”Læreryrket er det viktigste i landet. Viktigere enn statsministeren.”  Og det er dagens elever som skal avgjøre landets framtid.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *